Tous les albums de Akon

Album So blue de Akon
Akon - nov. 2013 1 titre - Rap, R&B, Soul
Album Angel de Akon
Akon - sept. 2010 1 titre - Rap, R&B, Soul
Album Oh africa de Akon
Akon - janv. 2010 1 titre - Rap, R&B, Soul