Artistes similaires à Dolly Parton, Whitney Houston