1400k - 16 bits
11,99 €
Télécharger
320k
8,99 €
Télécharger
Liebeslieder, op. 52: no. 1, ? "rede, mädc...
1:05
Liebeslieder, op. 52: no. 2, ? "am gestein...
0:43
Liebeslieder, op. 52: no. 3, ? "o die frau...
1:06
Liebeslieder, op. 52: no. 4, ? "wie des ab...
0:39
Liebeslieder, op. 52: no. 5, ? "die grüne ...
1:26
Liebeslieder, op. 52: no. 6, ? "ein kleine...
2:22
Liebeslieder, op. 52: no. 7, ? "wohl schön...
1:21
Liebeslieder, op. 52: no. 8, ? "wenn so li...
1:14
Liebeslieder, op. 52: no. 9, ? "am donaust...
2:25
Liebeslieder, op. 52: no. 10, ? "o wie san...
0:57
Liebeslieder, op. 52: no. 11, ? "nein, es ...
1:29
Liebeslieder, op. 52: no. 13, ? "vögelein ...
0:42
Liebeslieder, op. 52: no. 14, ? "sieh, wie...
0:49
Liebeslieder, op. 52: no. 15, ? "nachtigal...
1:07
Liebeslieder, op. 52: no. 16, ? "ein dunke...
1:17
Liebeslieder, op. 52: no. 17, ? "nicht wan...
1:58
Liebeslieder, op. 52: no. 18, ? "es bebet ...
1:22
Neue liebeslieder, op. 65: no. 1, ? "verzi...
0:47
Neue liebeslieder, op. 65: no. 2, ? "finst...
1:23
Neue liebeslieder, op. 65: no. 3, ? "an je...
1:11
Neue liebeslieder, op. 65: no. 4, ? "ihr s...
0:45
Neue liebeslieder, op. 65: no. 5, ? "wahre...
1:15
Neue liebeslieder, op. 65: no. 6, ? "rosen...
0:47
Neue liebeslieder, op. 65: no. 7, ? "vom g...
1:08
Neue liebeslieder, op. 65: no. 8, ? "weich...
1:22
Neue liebeslieder, op. 65: no. 9, ? "nagen...
1:02
Neue liebeslieder, op. 65: no. 10, ? "ich ...
1:02
Neue liebeslieder, op. 65: no. 11, ? "alle...
0:42
Neue liebeslieder, op. 65: no. 12, ? "schw...
1:18
Neue liebeslieder, op. 65: no. 13, ? "nein...
1:24
Neue liebeslieder, op. 65: no. 14, ? "flam...
1:39
Neue liebeslieder, op. 65: no. 15, zum sch...
2:16

Tous les albums de Ferdinand Grossmann