Narada Michael Walden, Preston Glass, Aretha Franklin

Narada Michael Walden, Preston Glass, Aretha Franklin