At the secret beach - Mikis Theodorakis - Giorgos Seferis (HQ Official Audio Video)

- Vidéo web (YouTube)